Missie

We zijn een multiculturele stichting die zich actief inzet voor de multiculturele samenleving in Zeist met als doel burgers sterker maken door actief mee te doen en bij te dragen aan de samenleving.

Visie

Door de achterban te stimuleren tot meedoen en initiatieven te ondersteunen vergroten wij de sociale verbondenheid van mensen in kwetsbare en kansrijke posities. We staan letterlijk en figuurlijk dichtbij de bewoners  om de kansen te vergroten, mensen te ontwikkelen en mee te doen aan en in de samenleving.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de stichting is om de integratie binnen de multiculturele samenleving te doen ontwikkelen

Kom je ons team versterken?

We zijn altijd op zoek naar mensen die ons team willen versterken. Ben je op zoek naar een leuke vrijwilligersactiviteit? neem gerust contact met ons op info@msivo.nl


Wat willen wij bereiken?

  • Bewoners motiveren, activeren en ervaring laten opdoen met verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de buurten
  • Zorgen voor een ontmoetingsplekje, waar allochtonen en autochtonen elkaar kunnen ontmoeten, met het doel de sociale cohesie in de samenleving te verbeteren.
  • Jongeren stimuleren om niet vroegtijds hun school te verlaten.
  • Jongeren stimuleren om niet op straat te hangen
  • Etnische minderheden in de samenleving ter steun bijstaan
  • Kwetsbare groepen in de samenleving ondersteunen bijvoorbeeld mensen met licht beperking en problemen.