Partners steunen MSIVO op verschillende vlakken en gebieden. Zij ondersteunen MSIVO door een financiële bijdrage of stellen kennis en expertise ter beschikking in het halen van MSIVO doelstellingen. Wij streven ernaar om samen te kunnen werken met -in principe- alle organisaties en verenigingen in Zeist om onze doelstellingen te kunnen behalen.

Voorbeelden van samenwerkingspartners waar we al eerder mee gewerkt hebben en in de toekomst ook mee zullen werken zijn: