Om onze doelen te te verwezenlijken, zijn vier commissies samengesteld binnen de stichting. Elke commissie heeft bepaalde doelen en taken.

  • Commissie Activiteiten
  • Commissie Lezingen Debatteren
  • Commissie Website
  • Commissie Public Relations


Commissie Activiteiten

Deze commissie heeft als doel het organiseren van zowel interne evenementen als externe evenementen. Deze evenementen zijn in de vorm van sport activiteiten, ontmoetingsavonden, avonddiscussies en organiseren van uitjes.

Commissie Lezingen en Debatteren

De commissie zorgt voor extra maatschappelijke betrokkenheid en diepgang in de stichting. Deze commissie heeft als doel bekende en interessante mensen uit te nodigen om mee in gesprek en in debat te gaan.

Commissie Website

De commissie website heeft als doel het bevorderen van de communicatie van stichting MSIVO. Deze commissie zorgt dat alle basis informaties over de stichting op de website te vinden is.
De website bevat onder andere informaties over verschillende activiteiten.

Commissie Public Relations

De financiële ondersteuning is noodzakelijk om activiteiten van MSIVO te ondersteunen. Samen zorgen de leden van deze commissie voor sponsoring van activiteiten.
Deze commissie zorgt voor:

  • Het onderhouden en in goed contact blijven met de huidige partners.
  • Het werven en zoeken naar nieuwe bedrijven die de stichting financieel kunnen steunen.
  • Financieel ondersteuning van andere commissies