MSIVO (Marokkaanse Stichting voor Integratie Vernieuwing en Ontwikkeling) is een Marokkaanse Stichting die zich actief inzet voor de multiculturele samenleving in Zeist met als doel Marokkanen sterker maken door actief mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Onze sterke punten bestaan uit onze aanpak en onze kennis.

De belangrijkste doelstelling van de stichting is om de integratie binnen de multiculturele samenleving te doen ontwikkelen. De voornaamste kernbegrippen van onze doelen zijn:

  • Ontmoeting, dialoog, veiligheid en verbetering van gezondheid,
  • Hulp aanbieden en bruggen bouwen tussen onze achterban en diverse instellingen en groepen.
  • Het nastreven van een sociale en leefbare maatschappij waarin het Marokkaanse gemeenschap harmonieus naast autochtone en andere allochtone gemeenschappen mogen samenleven.
  • Het tegemoetkomen aan allerlei behoeftes van de Marokkaanse gemeenschap zowel op zowel interculturele als recreatieve fronten en het ontplooien van sociaal-culturele activiteiten ter bevordering van integratieve factoren in de Nederlandse samenleving.
  • Optimaal overdragen van kennis en informatie via een mediale spreekbuis dat de zorgen en problemen van de Marokkaanse gemeenschap naar voren brengt.
  • Het opzetten van een flankerend beleid m.b.t. onderwijs, opvoeding, sociale zaken, huisvesting, cultuur, recreatie, gezondheidszorg en bestrijding van ontsporing